Mají nejrůznější webináře smysl?

Mají nejrůznější webináře smysl? post thumbnail image


Na internetu můžeme najít mnoho různých vÄ›cí a využívat jej k nejrůznÄ›jším úÄelům. NÄ›kteří lidé se pak s jeho pomocí snaží například vzdÄ›lávat. A zdálo by se, že se v tomto případÄ› jedná o ideální platformu – koneckonců nám dává přístup bez nadsázky ke vÅ¡em informacím, které si jen můžeme přát. I tak vÅ¡ak potÅ™ebujeme nÄ›koho, kdo by nás vedl a pomohl nám tyto informace pochopit. A nÄ›koho takového vÄ›tÅ¡inou doma nemáme.

 

různé typy webů

 

ÄŒasto se proto obracíme na nejrůznÄ›jší internetové kurzy a webináře, které nám slibují, že nám danou vÄ›c vysvÄ›tlí, případnÄ› nás ji nauÄí. Zní to skuteÄnÄ› dobÅ™e – shlédneme pár videí a budeme vÄ›dÄ›t vÅ¡e, co potÅ™ebujeme. Navíc, pokud nÄ›Äemu neporozumíme, se na nÄ› můžeme podívat opakovanÄ›, a tehdy, kdy na to máme náladu. Není tedy divu, že se do nich lidé s radostí zapisují.

 

Ukazuje se vÅ¡ak, že je zde problém, se kterým mnoho z nich nepoÄítá. Chybí totiž osobní kontakt s daným instruktorem. A to je problém zvláštÄ› tehdy, pokud se jedná například o nÄ›jaký druh cviÄení. Vy si totiž můžete myslet, že vÅ¡e dÄ›láte správnÄ›, neboÅ¥ není nikdo, kdo by vás opravil. To pak může vést ke Å¡patným návykům a nepochopení celé vÄ›ci. To v nÄ›kterých případech nakonec vede i ke zranÄ›ním, případnÄ› jiným nehodám.

 

přihlašování na webinář

 

Znamená to tedy, že bychom se mÄ›li webinářům vyhýbat? Ne tak docela. Jen je potÅ™eba si uvÄ›domit jejich omezení a podle toho se také zařídit. Pokud do nÄ›j půjdeme s oÄekáváním, že nás nauÄí v daném oboru vÅ¡e, co potÅ™ebujeme, pak budeme mít nejspíš problém. Vhodné je tedy Äekat pouze základní vhled to problematiky.

 

Také je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, že ani zde nejsou instruktoÅ™i neomylní. Není tedy od vÄ›ci, pokud se nám nÄ›co nezdá, si danou informaci ověřit. JistÄ›, vÄ›tÅ¡inou to nedÄ›lají ze zlého úmyslu a tomu, co říkají, zkrátka věří. Důsledek je vÅ¡ak ten samý. A s tím je potÅ™eba poÄítat, a podle toho se také zařídit. Důvěřuj, ale prověřuj totiž platí i zde.