Společnost a lidé bez práce

Společnost a lidé bez práce post thumbnail image


Pokud se k nÄ›komu kolikrát spoleÄnost nechová příliÅ¡ hezky, pak je to k lidem bez práce. Jsou lidé, kteří se snaží najít si práci, ale bohužel jim to nejde tak, jak si pÅ™edstavovali, a to například proto, že vÅ¡ude, kde, již byli na pohovoru, vzali radÄ›ji nÄ›koho jiného než daného ÄlovÄ›ka. Je jasné, že nikoho nepotěší, pokud je ÄlovÄ›k již na nÄ›kolikátém pohovoru a opÄ›t se k nÄ›mu dostane, že jej nevezmou, takže musejí hledat dále. Mnoho lidí se na ty, kteří nemají práci, dívají jako na nÄ›jaký odpad. Odpadem daní lidé ale rozhodnÄ› nejsou. Je navíc velký rozdíl mezi lidmi, kteří se snaží sehnat si práci a mezi tÄ›mi, kteří se jen válejí na gauÄi a spoléhají na to, že jim úřad nÄ›jakou tu práci najde.

dvÄ› ruce

Je možné, že se po Äase stane, že se nÄ›jaká ta práce najde, ale může to klidnÄ› nÄ›jakou dobu trvat. Je dobré, pokud se ÄlovÄ›k snaží sám si nÄ›jakou tu práci najít a nespoléhá pouze na úřad. NÄ›komu se může podaÅ™it najít si práci hned, ale jsou i lidé, kteří jsou bez práce klidnÄ› i půl roku. Najdou se ti, kteří vidí výhodu v tom, že je ÄlovÄ›k veden na úřadÄ›. Vidí v tom zejména to, že si daný ÄlovÄ›k od vÅ¡eho odpoÄine a nemusí nic Å™eÅ¡it. OdpoÄinek sice není na Å¡kodu, ale věřte, že jakmile jste doma mÄ›síc a více, zaÄnete z toho být nesví a přáli byste si, abyste Å¡li už koneÄnÄ› pracovat a pÅ™iÅ¡li na jiné myÅ¡lenky.

pracující ÄlovÄ›k

Najdou se lidé, kteří vám Å™eknou, že je velká spousta pracovních míst, na které se můžete pÅ™ihlásit. Ano, místa sice jsou, ale kolikrát to dopadne tak, že vás odmítnou a rozhodnou se vzít nÄ›koho jiného. Spousta lidí ztrácí motivaci si nÄ›jakou tu práci najít, a to právÄ› kvůli tomu, že se až příliÅ¡ Äasto setkávají s tím, že je nÄ›kdo odmítne. ÄŒlovÄ›k ale nesmí ztrácet nadÄ›ji. UrÄitÄ› se pro každého z nás vhodná pracovní pozice najde, a to i pÅ™esto, že to může nÄ›jakou dobu trvat. Na konec každý může mít práci, která jej bude bavit.

Related Post