Není špatné říci ne! Nemusíte se všem zavděčit, proto se naučte odmítat, co nezvládnete!

Není špatné říci ne! Nemusíte se všem zavděčit, proto se naučte odmítat, co nezvládnete! post thumbnail image


Chcete každému ve svém okolí vyhovět, snažíte se udržovat dobré vztahy nebo třeba jen neumíte říci ne? Uženete se a už nikomu stejně nepomůžete. 

Není Å¡patné říci ne! Nemusíte se vÅ¡em zavdÄ›Äit, proto se nauÄte odmítat, co nezvládnete! 

Doma jedete na dvÄ› stÄ› procent, dÄ›tem se snažíte ve vÅ¡em vyhovÄ›t, obstaráváte domácnost, snažíte se podstrojovat manželovi a jeÅ¡tÄ› v práci klidnÄ› vezmete smÄ›nu navíc za kolegyni nebo dÄ›láte pÅ™esÄasy, aby se vÅ¡echno stihlo, i když vy sama už jedete nadoraz? Lidé se Äasto chtÄ›jí druhým zavdÄ›Äit, nechtÄ›jí se hádat nebo jen zkrátka neumí říkat ne. Jenže je tÅ™eba dát si stopku, uvÄ›domit si, že ani vy nejste stroj nebo na to nemile doplatíte. 

zaměstnaná žena

Opravdu to všechno stihnete? 

Než příštÄ› pÅ™islíbíte nÄ›co, co je nad vaÅ¡e síly, zamyslete se. Opravdu můžete vÅ¡echno stihnout za ÄtyÅ™iadvacet hodin? VždyÅ¥ nemůžete být na dvou místech zároveň a každý úkon potÅ™ebuje svůj Äas. Tedy vy na nÄ›j musíte mít Äas. NÄ›kdy je potÅ™eba umÄ›t zapojit i jiné lidi okolo, například v domácnosti. VždyÅ¥ i váš potomek může ráno cestou do Å¡koly vyhodit smetí, i váš manžel může umýt nádobí nebo ustlat. NedÄ›lejte vÅ¡echno sama, i když vás o to rodina prosí, možná jsou jen zvyklí, že jim nikdy nic neodmítnete. A na to se snadno zvyká. StejnÄ› tak toho mohou využívat kolegové v práci. Zkrátka si sednÄ›te a srovnejte si v hlavÄ›, co vÅ¡echno sama chcete, a co jste schopná zvládnout. Za tuhle hranici nechoÄte a příštÄ›, až po vás bude nÄ›kdo chtít nÄ›co, co je už nad vaÅ¡e možnosti, jednoduÅ¡e ho sluÅ¡nÄ› odmítnÄ›te. 

vyjádření nesouhlasu

Jak říci ne? 

V hlavÄ› si ujasnÄ›te, že opravdu není na tom nic Å¡patného nÄ›kdy říci druhému ne. Je to zcela pÅ™irozené. Pokud chcete říci ne, stůjte si za tím, i když se vás druhá strana bude snažit umluvit nebo uprosit. Nenechte se obmÄ›kÄit, ale nebuÄte zase příliÅ¡ nepříjemná nebo odmítavá. Protože i ne může znít mile a hezky, nemusíte ale nikoho pÅ™esvÄ›dÄovat, zdvoÅ™ilé ne si nemusíte pÅ™ed nikým hájit. 

Jakmile se vás nÄ›kdo bude snažit pÅ™emlouvat a pÅ™esvÄ›dÄovat, radÄ›ji ho utnÄ›te hned. Pokud víte, že se necháte pÅ™emluvit nebo tomu tak dříve bylo, urÄitÄ› to na vás budou stále zkouÅ¡et. 

Related Post